CategoriesDefenderMicrosoft Security

Using Live Response in Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Live Response, Microsoft 365 Defender portalının içerisinde yer alan olan güçlü bir özelliktir. Live Response kullanımı ile IT ekipleri olası caselerde daha fazla data erişimi için uzaktan komut dosyası çalıştırmak için uzak bir oturum kurabilir.

Live Response kullanımı ile önceden tanımlanmış komutları çalıştırmak mümkündür ve daha da güçlü olanı özel PowerShell komut dosyalarını yükleme yapılarak istenilen komutlarda çalıştırılabilir. Kısacası Live Response, Defender for Endpoint ürününe tamamen entegre edilmiş bulut tabanlı etkileşimli bir shell ürünüdür.

Live Response ile aşağıdaki işlemleri kolaylıkla sağlayabilirsiniz ;

 • Bir cihaz üzerinde araştırma çalışması yapmak için temel ve gelişmiş komutları çalıştırabilirsiniz.
 • Malware örnekleri ve PowerShell komut dosyalarının çıktıları gibi dosyaları doğrudan indirebilirsiniz.
 • Dosyaları arka planda indirebilirsiniz !
 • Live Response Library’e bir PowerShell komut dosyası veya yürütülebilir dosya yükleyerek ve cihazda bu dosyayı çalıştırabilirsiniz.
 • Yapılan veya yapılacak çalışmalar için düzeltme eylemleri gerçekleştirebilir veya geri alma işlemleri sağlayabilirsiniz.

Gereksinimler

Bir cihaz için live response başlatmadan önce aşağıdaki gereksinimleri karşılandığından emin olmalıyız.

Cihazlar aşağıdaki Windows sürümlerinden birini çalıştırıyor olmalıdır.

Enable live response from the advanced settings page.

Enable live response for servers from the advanced settings page (recommended).

Enable live response unsigned script execution (optional). (İmzasız komut dosyalarını çalıştırmak, tehditlere maruz kalmanızı artırabileceğinden önerilmez. Ancak bunları kullanmanız gerekiyorsa, Gelişmiş özellikler ayarları sayfasındaki ayarı etkinleştirmeniz gerekir.)

Advanced Feature ayarlarından, Live response seçeneğinin aktif edilmesi gerekmektedir. Advanced features settings 

Live Response Servisleri

 • MsSense.exe: Bu servis, Defender for Endpoint ana bileşenleri arasında gösterilen servisidir. Servislerde SENSE adında bir servis olarak görebilmekteyiz.
 • SenseIR.exe: Bu yürütülebilir dosya, Microsoft 365 Defender portalı üzerinden bir Live Response Oturumu başlatıldığında MsSense.exe dosyasının alt işlemi olarak ortaya çıkar ve çalışır.

MsSense.exe, Defender for endpoint’e cihaz doğru şekilde bağlandığında default olarak etkin bir şekilde çalışır ve durdurulamaz. Live Response bağlantısı başlatıldığında SenseIR.exe işlemini bir alt işlem olarak çalışmaktadır.

Live Response eylemlerinin çoğu SenseIR.exe işlemi aracılığıyla gerçekleştirilecektir servisin çalışır olduğu kontrol edilmelidir.

Live Response Komutları

CommandDescriptionWindows and Windows ServermacOSLinux
cdChanges the current directory.YYY
clsClears the console screen.YYY
connectInitiates a live response session to the device.YYY
connectionsShows all the active connections.YNN
dirShows a list of files and subdirectories in a directory.YYY
driversShows all drivers installed on the device.YNN
fg <command ID>Place the specified job in the foreground, making it the current job. Note that fg takes a command ID available from jobs, not a PID.YYY
fileinfoGet information about a file.YYY
findfileLocates files by a given name on the device.YYY
getfile <file_path>Downloads a file.YYY
helpProvides help information for live response commands.YYY
jobsShows currently running jobs, their ID and status.YYY
persistenceShows all known persistence methods on the device.YNN
processesShows all processes running on the device.YYY
registryShows registry values.YNN
scheduledtasksShows all scheduled tasks on the device.YNN
servicesShows all services on the device.YNN
startupfoldersShows all known files in startup folders on the device.YNN
statusShows the status and output of specific command.YYY
traceSets the terminal’s logging mode to debug.YYY
Kaynak: Microsoft Learn

Live Response Gelişmiş Komutlar

CommandDescriptionWindows and Windows ServermacOSLinux
analyzeAnalyses the entity with various incrimination engines to reach a verdict.YNN
collectCollects forensics package from device.NYY
isolateDisconnects the device from the network while retaining connectivity to the Defender for Endpoint service.NYN
releaseReleases a device from network isolation.NYN
runRuns a PowerShell script from the library on the device.YYY
libraryLists files that were uploaded to the live response library.YYY
putfilePuts a file from the library to the device. Files are saved in a working folder and are deleted when the device restarts by default.YYY
remediateRemediates an entity on the device. The remediation action varies, depending on the entity type:
– File: delete
– Process: stop, delete image file
– Service: stop, delete image file
– Registry entry: delete
– Scheduled task: remove
– Startup folder item: delete file

This command has a prerequisite command. You can use the -auto command in conjunction with remediate to automatically run the prerequisite command.
YYY
scanRuns a quick antivirus scan to help identify and remediate malware.NYY
undoRestores an entity that was remediated.YNN
Kaynak : Microsoft Learn

Initiating Live Response session

Security.microsoft.com adresinden sol tarafta bulunan Assets menüsünden “Devices” butonuna tıklıyoruz ve Live Response Session’ı başlatmak istediğimiz cihaza tıklıyoruz.

Açılan ekranda sağ üstte bulunan üç nokta’ya tıklayarak “Initiating Live Response session” seçeneğini seçiyoruz.

Giriş sonrası “Connect” işlemi sonrası aşağıdaki ekran ile karşılaşıyor olacaksınız.

Her Live Response oturumu benzersiz bir Oturum Kimliği oluşturur. Bu kimlik, denetim/izleme ve ek işlem eylemleri için kullanılır. Oturum Kimliği, Live Response ekranında sol panelde görüntüleyebilirsiniz.

Yukarıda daha önceden belirtildiği gibi, Live Response komutları özel olarak yüklenen PowerShell komut dosyalarıyla genişletilebilir. Her dosyanın merkezi kütüphaneye yüklenmesi gerekir. Bu etkileşimli bir PowerShell oturumu değildir; genel olarak, PowerShell.exe ve gerektiğinde ek hizmetler için SenseIR.exe’nin başka bir alt süreci oluşacaktır.

PowerShell komut dosyasını doğrudan çalıştırırken, SenseIR.exe’nin yeni bir PowerShell alt işlemi ile çalışacaktır.

Known limitations

Live Response hizmeti, belirtilen işlemleriçalıştırırken bazı sınırlamalara sahiptir. Live Response kullanılırken aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Tek seferde 25 Live Response Session’ı yapılabilir
 • Bir oturumda 30 dakika bir etkinlik olmazsa otomatik kapanır.
 • Bireysel Live Response komutlarının 10 dakika zaman sınırı vardır.
 • Getfile, findfile ve run komutlarında 30 dakikalık bir sınır vardır.
 • Tek bir kullanıcı 10 eş zamanlı oturum başlatabilir.
 • Bir cihaza aynı anda yalnızca bir oturum yapılabilir.

Büyük komut dosyaları/aramalar/uygulamalar çalıştırırken dikkatli olunması gerekmektedir. Oturum başlatıldığında 30 dakika sonra potansiyel bir zaman aşımı olacaktır.

Aşağıdaki dosya boyutlarını referans alabilirsiniz;

 • getfile limit: 3 GB
 • fileinfo limit: 30 GB
 • library limit: 250 MB

Listing and exporting processes

Bir powershell dosyasını içeri aktararak çalıştırabilir ve bilgileri alabilirsiniz.

# Calışan tüm processleri bana getir
$processes = Get-Process | Select-Object Id, ProcessName, CPU, Memory, StartTime

# Display process information
$processes | Format-Table -AutoSize

Örnek olarak yukarıdaki bir powershell komutunun içeri aktarılması süreçlerini takip edersek;

Yukarıdaki buton ile içeri aktarım yapıldıktan sonra “Successfuly uploaded Script File” ibaresini görüntülüyoruz.

sonrasında aşağıdaki komutu çalıştırarak içe aktarılmış olan powershell dosyasını çalıştırabiliriz.

run test-live-response.ps1

Komut sonrası aktifte çalışan tüm processleri görüntüleyebiliriz.

Eğer oluşan bu çıktıyı export etmek isterseniz, yine bir export ps1 calıstırmanız gerekmektedir.

$processes = Get-Process | Select-Object Id, ProcessName, CPU, Memory, StartTime
$textFilePath = “C:\Path\To\Your\alikoctest.txt”
$processes | Out-File -FilePath $textFilePath
Write-Host “Process information exported to: $textFilePath”

içe aktarım sonrası “library” komutu ile içeride kullanılabilir ps1 dökümanlarını görmenizi sağlayacaktır.

Daha sonra run export.ps1 komutunu çalıştırarak export ediyoruz.

yapılan işlemin tamamlandığını görüyoruz.

İlgili pathe gittiğimizde ilgili dosyaya erişebilirsiniz.

Live Response özelliğinin işlevselliği ve çeşitli amaçlar için çok yönlülüğü hakkında çalışmaları içeren blog yazısını tamamlamış bulunmaktayız.

Benzer şekilde, olay müdahale sürecinizde faydalı olabilecek diğer PowerShell komut dosyalarını geliştirebilir ve oluşturabilirsiniz. Yukarıda belirtilmiş olan komut dosyalarını farklı parametrelerle zenginleştirerek kullanabiliriz. İçe aktarılan powershell komutlarında dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bu cihazlar üzerinde bilgi toplama amaçlı yapılacak olan komutları içermelidir.

Thanks to Microsoft Learn and jeffreyappel

One comment on “Using Live Response in Microsoft Defender for Endpoint”

Elinize sağlık, detaylı döküman bulmak zor oluyor gerçekten çalışmalarınızın faydası büyük.

Comments are closed.

Language »