CategoriesDefenderMicrosoft Security

Adjusting Alert Thresholds in Microsoft Defender for Identity

Siber tehditlerin sürekli arttığı bir dünyada, kuruluşların ağlarını ve verilerini korumak için gelişmiş güvenlik çözümlerine ihtiyaçları var. Microsoft Defender for Identity, kuruluşlara, ağlarını siber tehditlere karşı korumak için tasarlanmış bir güvenlik çözümüdür. Bu araç, şüpheli etkinlikleri tespit etmek ve uyarılar oluşturmak için gelişmiş analizler ve makine öğrenimi kullanır. Uyarıların etkinliği, doğru eşik değerlerinin belirlenmesine bağlıdır. Bu blog yazısında, Microsoft Defender for Identity’de uyarı eşiklerinin nasıl ayarlandığını, neden önemli olduğunu ve en iyi uygulama yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Uyarı Eşiklerini Ayarlamanın Temel İlkeleri

Uyarı Türleri ve Eşikler

Defender for Identity, çeşitli tehdit türlerini tespit etmek için uyarılar oluşturur. Bu uyarılar arasında şunlar bulunur:

  • Kimlik Bilgisi Hırsızlığı: Kullanıcı kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi ve yetkisiz erişim girişimleri.
  • Kötü Amaçlı Etkinlikler: Zararlı yazılım faaliyetleri veya anormal ağ trafiği.
  • İçeriden Gelen Tehditler: Kurum içindeki kullanıcıların şüpheli davranışları.

Eşik Değerlerinin Belirlenmesi

Eşik değerlerini belirlerken dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır:

  • Tarihsel Veriler: Geçmişteki etkinlik verilerini analiz etmek, normal çalışma koşullarını ve olası anormallikleri belirlemekte yardımcı olur.
  • İş Gereksinimleri: Farklı işletmelerin ve sektörlerin farklı öncelikleri ve gereksinimleri vardır. Eşik değerleri, bu gereksinimlere göre özelleştirilmelidir.
  • Risk Toleransı: Bazı sistemler için düşük risk toleransı kabul edilebilirken, diğerleri için daha yüksek risk toleransı gerekebilir. Bu, eşik değerlerini doğrudan etkiler.

Microsoft Defender for Identity’de Uyarı Eşiklerini Ayarlamanın En İyi Uygulamaları

Risk Tabanlı Uyarı Eşikleri

Defender for Identity, risk tabanlı uyarı eşikleri sunar. Bu eşikler, belirli bir etkinliğin veya davranışın risk düzeyine göre ayarlanır.

  • Kullanım Örneği: Şüpheli bir giriş denemesi, kullanıcının normal davranışlarına göre değerlendirilir ve risk düzeyi belirlenir. Bu risk düzeyi belirli bir eşiği aştığında uyarı tetiklenir.

Anomali Tespiti ve Makine Öğrenimi

Defender for Identity, makine öğrenimi algoritmaları ve anomal tespiti modelleri kullanarak, normalden sapmaları tespit eder ve otomatik olarak uygun eşik değerlerini ayarlar.

  • Kullanım Örneği: Kullanıcıların alışılmadık saatlerde giriş yapması durumunda otomatik uyarı oluşturmak.

Sürekli İzleme ve Ayarlama

Defender for Identity, eşik değerlerinin sürekli olarak izlenmesini ve gerektiğinde ayarlanmasını sağlar. İş gereksinimlerinde, sistem yapılandırmalarında veya ortam koşullarında meydana gelen değişiklikler, eşik değerlerinin de güncellenmesini gerektirir.

  • Kullanım Örneği: Yeni bir tehdit türü tespit edildiğinde veya mevcut bir tehdit vektörü değiştiğinde, ilgili metriklerin eşik değerlerini yeniden değerlendirmek.

Çok Aşamalı Uyarı Sistemleri

Defender for Identity, çok aşamalı uyarı sistemleri oluşturmak için de kullanılabilir. Farklı uyarı seviyeleri belirleyerek, olayın ciddiyetine göre farklı müdahale seviyeleri tanımlanabilir.

  • Kullanım Örneği: Şüpheli bir etkinlik tespit edildiğinde düşük seviye uyarı, aynı etkinlik tekrarlandığında orta seviye uyarı ve daha ciddi bir durum oluştuğunda yüksek seviye uyarı oluşturmak.

False Positive ve False Negatif Uyarılar

Yanlış pozitif uyarılar, sistemin aslında normal çalıştığı durumlarda uyarı tetiklenmesi anlamına gelirken, yanlış negatif uyarılar ise gerçek bir sorun olduğunda uyarı tetiklenmemesi anlamına gelir. Her iki durum da ciddi sorunlara yol açabilir ve dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Veri Kalitesi ve Güvenilirliği

Eşik değerlerini belirlerken kullanılan verilerin kalitesi ve güvenilirliği de büyük önem taşır. Hatalı veya eksik veriler, yanlış eşik değerlerine ve dolayısıyla yanlış uyarılara neden olabilir.

Microsoft Defender for Identity’de uyarı eşiklerini doğru bir şekilde ayarlamak, kuruluşların güvenliğini artırmada kritik bir rol oynar. Doğru belirlenmiş eşik değerleri, potansiyel tehditleri erken tespit etmeye ve hızlı bir şekilde müdahale etmeye olanak tanır. Bu yazıda, Defender for Identity’de uyarı eşiklerini ayarlamanın temel ilkelerini, en iyi uygulama yöntemlerini ve karşılaşılabilecek zorlukları detaylı bir şekilde inceledik. Teknolojinin ve veri analitiğinin gelişmesiyle birlikte, bu alanda daha ileri ve etkili çözümler geliştirilmesi beklenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language »